evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Info foto ▽

Samen een nieuwe richting op


Bron: Pixabay ▶
Licentie: Creative Commons License

Welkom bij de even­wichts­econo­mie

De even­wichts­econo­mie geeft ant­woorden op de pro­ble­men en crises waar we al jaren lang mee te maken hebben.

De antwoorden liggen in het vinden van een eerlijke, evenwichtige manier van samenleven met elkaar en met de natuur.
En dat betekent een écht beter, écht nieuw economisch systeem.

Doe jij mee?

Waarom een écht nieuwe economie?

In een economie draait het om regels over hoe goederen en diensten verdeeld worden. Het opvolgen van die regels betekent dat we impliciet normen en waarden aanvaarden over hoe we met elkaar omgaan.

In de vrijemarkteconomie is de norm om het maximale voor jezelf eruit te halen. Maar handelen uit puur eigen belang schaadt anderen.
Zolang dit op lokale schaal gebeurt zijn de negatieve effecten voor iedereen duidelijk zichtbaar. De omgeving zal een corrigerende werking hebben.

In de huidige geglobaliseerde wereld zijn de nadelen van handelen uit puur eigen belang minder transparant en is corrigeren moeilijker. Met alle hedendaagse problemen en crises als resultaat.

Als je hierin echt verandering wil aanbrengen moet je de regels van het 'spel' veranderen. Alleen door de regels te veranderen gaan mensen zich anders gedragen. De even­wichts­econo­mie wil nieuwe regels op basis van samenwerking. Dit levert een écht beter economisch systeem op.

En een economisch systeem dat veel beter in staat is om rampen -bijvoorbeeld de coronapandemie- op te vangen. Zonder onzekere en angstige tijden met onnodig veel doden, ontslagen, faillise­menten en eco­nomieën die maar lang­zaam opkrab­belen.

Waarom zou je meedoen?

Als je concurrentie vervangt door samenwerking krijg je een economisch systeem dat veel beter doet wat het zou moeten doen: het dient jou en iedereen in de samenleving. Jij en ik staan niet meer in dienst van het systeem, maar het systeem staat in dienst van ons. Er ontstaat een samenleving gericht op het welzijn van mensen en waarin we begaan zijn met de Aarde en al haar leven. De samenleving wordt meer een thuis.
Je kunt beter jezelf zijn en een bijdrage aan de samenleving en de aarde leveren op een manier die bij je past.

Meer weten